Bookingbetingelser

Alle personlige data, dokumentation og information, der kræves for at deltage i den reserverede kursus, skal indsendes til MARTEC som en del af bookingen. Deltageren accepterer og tillader, at MARTEC opbevarer og deler sådanne data og dokumentation internt og med involverede parter, som krævet.

Kursusbooking skal foretages via mtc.martec.dk eller e-mail til booking@martec.dk

Afbestilling og refusion

MARTEC’s afbestilling af kurser
MARTEC forbeholder sig retten til at aflyse ethvert kursus op til 14 dage (2 uger) før starten, hvis antallet af deltagere ikke når det minimumsantal, der er specificeret for hvert enkelt kursus.

MARTEC bestræber sig på at levere alle aftalte træningskurser, men forbeholder sig retten til at aflyse ethvert træningskursus når som helst på grund af uforudsete begivenheder, der gør kursusafviklingen umulig.

I tilfælde af aflysning af MARTEC refunderes det fulde kursusgebyr, men MARTEC kan ikke holdes ansvarlig for andre udgifter, som deltagere måtte have været udsat for som en del af kursusbookingen.

Deltagers afbestilling af kurser
MARTEC anerkender, at der kan være uforudsete situationer, der kan kræve, at deltagere afbestiller deres deltagelse i et reserveret kursus. I tilfælde af afbestilling af deltager gælder følgende:

  • Gratis / fuld refusion: 30 dage før kursusstart
  • 50% af kursusgebyret gælder: 30 – 15 dage før kursusstart
  • 100% af kursusgebyret gælder: 14 dage før kursusstart eller ved udeblivelse

Substitutdeltager 
MARTEC vil acceptere en substitutdeltager under de samme vilkår som den oprindeligt reserverede deltager. Hvis det er muligt at flytte en deltager til en alternativ fremtidig dato på et lignende forudplanlagt kursus, kan MARTEC, baseret på individuel aftale, acceptere, at dette dækkes af det samme kursusgebyr. Hvis en sådan flyttet booking derefter aflyses, betales 100% af kursusgebyret, og det vil ikke blive refunderet.

Afbestilling og/eller ændringer skal indsendes skriftligt via e-mail til booking@martec.dk

Endelig bookingbekræftelse – Betaling

Registrering af betaling
For at en kursusbooking skal være bindende, skal den tilknyttede betaling være registreret på MARTEC’s konti mindst en (1) måned før kursusstart, medmindre der er en separat aftale i kraft.

Reservationer, der indsendes senere end 14 dage (2 uger) før kursusstart, anses for bindende.

Når betalingsparten er en anden end deltageren, udstedes en faktura til betalingsparten, og den skal betales på forfaldsdatoen på fakturaen, før deltageren accepteres til at deltage i kurset.

Der vil blive pålagt en rente på 1,5% pr. måned på forfaldne fakturaer, pr. forfaldsdag.

Generelt betragtes ingen booking som bindende, før betalingsregistrering og/eller aftale er på plads.

Pris

Alle priser er excl. moms. Prisen inkluderer udstedelse af beviser og certifikater, deltagelse og forplejning på kurset, inkl. morgenmad, frokost og forfriskninger i pauserne.

Ved bortkomne kursusbeviser kan der evt. fremsendes nye mod et administrationsgebyr.

Middag og overnatning er ikke inkluderet i prisen, medmindre det fremgår specifikt i beskrivelsen af kurset.

 

E-learning kurser

Ved e-learning-kurser får du adgang til det digitale indhold umiddelbart efter tilmelding. Det er derfor ikke muligt at afbestille e-learning kurser eller annullere din ordre. Der er registrering af din deltagelse på kurset, hvorefter der fremsendes et kursusbevis.

Rettigheder og brug – e-learning kurser

Når du køber et e-learning-kursus får du tilsendt et personligt link, som du ikke må videregive, som du ikke må videregive eller distribuere.

Linket er dit alene og med ikke deles eller benyttes til kommercielle formål eller i offentlige sammenhænge.

Enhver form for kopiering eller offentliggørelse af kursusmaterialer og kursusvideoer er forbudt.

Indholdet tilhører MARTEC træningscenter og enhver form for kopiering og distribution eller anden krænkende brug af indholdet er forbudt og vil kunne forfølges retligt af MARTEC træningscenter.