Evaluering af kurser

Som en del af MARTECs løbende kvalitetsarbejde evaluerer vi al kursusaktivitet. Vi har valgt at fokusere på 5 specifikke mål:

–  Administration

–  Catering

–  Teori

–  Praktiske øvelser

–  Sikkerhed under kurset

 

Skalaen går fra 5-1 hvor 5 er utilfredsstillende, 3 er tilfredsstillende og 1 er meget tilfredsstillende. Dvs. jo lavere score, jo bedre.

 

For kursus året 2024 er vi ambitiøse i vores målsætning for resultatet af evalueringerne. Målet for 2024 er en score lige med eller under 1,3.

 

Nedenfor ses opsummeringen af evalueringer for 2023.

Total 2023OFFSHOREMARITIMEWINDTOTAL
Administration1,11,41,11,3
Catering1,21,41,21,3
Teori1,11,21,11,2
Praktiske øvelser1,11,31,11,2
Sikkerhed under kurset1,11,11,11,1
Deltagere103362247712