Mød vores medarbejdere

På MARTEC Training Center afholder vores kursusforløb med indlevelse og entusiasme, leveret af vores dedikerede, engagerede og kompetente instruktører. 

Vores dygtige instruktører og ledelse er hjørnestenen i vores uddannelsesprogram, og vi har den klare målsætning om at give vores kursister den bedste oplevelse og det bedste udbytte af jeres tid hos os.

Fordele for dig
Vores instruktører har en solid baggrund inden for maritime og tekniske områder og arbejder løbende på at opretholde deres kompetencer. De har alle maritime sikkerhedskurser som kernekompetence og fokus på deltagernes sikkerhed under kurserne.

Vores instruktører dækker alt fra inspektion og kontrol af udstyr til brand og redning, førstehjælp, navigation og meget mere.

Vores instruktører

Emilie Klitlund Krogh

Instruktør

Underviser i flg. kurser
Emilie underviser i sø-sikkerhed og assisterer med vedligehold på MARTEC’s havnefaciliteter samt udnytter sin praktiske erfaring, i knob og stik samt splejsning i tovværk, som underviser på MARTEC’s riggerloft.

Baggrund
Emilie er uddannet fiskeskipper af 1. grad/ sætteskipper og har en baggrund som erhvervsfisker.

Lasse Haugaard Nielsen

Instruktør

Underviser i flg. kurser
Lasse er instruktør på vores tekniske kurser med fokus på inspektion, kontrol af udstyr og køleteknik men kan også mødes på søsikkerhed og GWO højderedningskurser.

Baggrund

Lasse Haugaard er uddannet maskinmester med forudgående baggrund som skibsbygger.

Foruden en stor teknisk viden har Lasse også undervisningserfaring fra dykning, hvor han har trænet dykkere siden 2010 og dykkerinstruktør siden 2019.

Han har tidligere arbejdet som salgsingeniør hos DESMI Ocean Guard samt undervist på EUC Nord.

 

Keld Rævdal

Instruktør

Underviser i flg. kurser
Keld er instruktør i brand og røgdykning, førstehjælp, GWO højderedning og manuelhandling samt søsikkerhed og leverer sikkerhedskurser som ekstern instruktør hos DBI.

Baggrund
Keld har igennem hele sin professionelle karriere beskæftiget sig med brand og redning. Keld er i sin fritid tilknyttet beredskabet i lokalområdet som holdleder og er aktiv samarit.

 

Mikkel Holmegaard Jensen

Instruktør

Underviser i flg. kurser
Mikkel er  instruktør i STCW kurser og underviser elever i søsikkerhed og praktisk sømandskab.

Hertil kommer at Mikkel har ansvaret for vedligehold af havnefaciliteterne og bådene på havnen.

Baggrund
Mikkel er uddannet skibsfører og har sejlet siden 1991 med fragt, færgefart og i søværnet.

Mikkel havde en pause på 10 år, hvor han var i land som tømrerlærling og svend.

Christian Isaksen

Instruktør

Underviser i flg. kurser
Christian er instruktør i GMDSS AIS-survey, ROC/GOC, søsikkerhed samt kurser for eksterne kunder.

Baggrund
Christian er uddannet befaren skibsassistent, skibsmaskinist og kystskipper. Alle uddannelser er gennemført på MARTECs skoler.

Christian har sejlet på det meste fra færger over havundersøgelsesskib til lodsbåde samt været 20 år i Søværnet.

I fritiden er Christian bådfører og navigatør på Kystredningstjenestens redningsbåd i Sæby.

Christian er også medlem af bestyrelsen i Foreningen af Danske Redningsmænd.

Dennis Johannes Thomsen

Instruktør

Mangler tekst

Torben Brinch Andersen

Instruktør

Mangler tekst

Salg og administration

Kenneth Ørum Kirkegaard

Uddannelseschef

Kenneth er leder af MARTEC Training Center og uddannelseschef for de maritime uddannelser på MARTEC. Kenneth er uddannet skibsfører og har både sejlet i handelsflåden og arbejdet landbaseret som Cargo Coordinator og IT specialist.

Kenneth er selv en velfunderet instruktør og assisterer i træningsopgaver når der er behov.

Peter Vrist-Jensen

Intern sælger

Peter arbejder med salg og administration ved MARTEC Training Center.

Baggrund

Peter her en kommerciel baggrund til søs ombord på passagerskibe, med en funktion som Commercial Business Manager.

Susanne Boel Jensen

Kursusadministrator

Susanne Boel Jensen har lang erfaring med at servicere kursister og forestå alle de aktiviteter som kræves i en kursusadministration.

Susanne er kundernes kontakt og stiller sin positive service til rådighed gennem hele processen fra forespørgsler til udstedelse af kursusbeviser.