STCW

Personlig sikkerhed og omsorg for menneskeliv og miljø

STCW

Personlig sikkerhed og omsorg for menneskeliv og miljø

Målgruppe

Alle personer, som skal eller har til hensigt at gøre tjeneste ombord i skibe omfattet af STCW-konventionen.
Et obligatorisk krav fra søfartsstyrelsen baseret på den internationale STCW standard.

Formål

Formålet med dette STCW kursus er, at deltagerne opfylder kravene om grundlæggende sikkerhedsmæssig oplæring som beskrevet i STCW-konventionen, herunder tilegne sig kendskab til personlig sikkerhed og omsorg for menneskeliv og miljø.

Indhold

Teoretisk kendskab til personlig sikkerhed og omsorg for menneskeliv og miljø.

Deltageren får den nødvendige kendskab til; beredskabsplaner for tiltag, som skal iværksættes i nødsituationer; alarmsignaler og særskilte pligter, som besætningen er tildelt ifølge alarminstruksen; mønstringsstationer; korrekt brug af personligt sikkerhedsudstyr. Der undervises i kendskab til forholdsregler, som skal iværksættes ved opdagelse af potentiel nødsituation, herunder brand, sammenstød, forlis og indtrængning af vand i skibet samt forholdsregler, som skal iværksættes, når alarmsignaler høres, herunder kendskab til flugtveje og interne kommunikations- og alarmsystemer.

Der instrueres i følgerne ved forurening af havmiljøet, som skyldes skibets drift eller uheld samt til grundlæggende procedurer til beskyttelse af miljøet.

Omkring adfærd formidles der kendskab til og forståelse for personlige foranstaltninger og vigtigheden af altid at følge sikre arbejdsrutiner, herunder kendskab og benyttelse af tilgængeligt sikkerheds- og beskyttelsesudstyr til beskyttelse mod potentielle farer om bord på skibe samt forholdsregler, som skal tages før indtræden af lukkede rum og internationale forholdsregler vedrørende forebyggelse af ulykker og arbejdssikkerhed.

Desuden tilegner deltageren sig vigtigheden i; evnen til at forstå ordrer og kommunikere med andre i relation til pligterne om bord i skibe; at opretholde gode menneskelige relationer og et godt arbejdsfællesskab om bord i skibe samt medvirken til at drage omsorg for mennesker og miljø; arbejdsforholdene; individuelle pligter og rettigheder og farerne ved stof- og alkoholmisbrug.

Book nu

  • Vælg kursusdato:
Antal Total

Kursusvarighed:

1 dag

Gyldighed:

5 år

Sted:

Kragholmen 180
9900 Frederikshavn

Sprog:

Dansk

Standard:

STCW A-VI/1-4

Pris:

DKK 2.760 eks. moms

Brug for overnatning?

Planlægger du flere kursusdage i træk, er der masser af mulighed for overnatning på vores kursussteder og konferencehoteller. I pauserne kan du og dine gæster nyde god mad, gå på opdagelse i lokalområdet eller måske finde en dejlig hyggekrog til en kop kaffe eller en drink. Vi hjælper gerne med idéer til, hvordan dit kursus får et ekstra pift.

Har du spørgsmål?

Vi sidder klar til at hjælpe – ring til os på 96 20 88 88