DUNA

Duelighedsprøve for sejlads i handelsskibe som fjernundervisning

DUNA

Duelighedsprøve for sejlads i handelsskibe som fjernundervisning

Målgruppe

Kurset henvender sig til skibsassistenter.

For at aflægge duelighedsprøve i sejlads kræves, at man:

1) har gyldigt sundhedsbevis uden begrænsning med hensyn til udkigstjeneste

2) skal være i besiddelse af et fuldgyldigt vagtholdsbevis.

3) har gennemført grundmodul for skibsassistenter eller skibsassistentkursus for personer med svendebrev, og derefter erhvervet 3 måneders fartstid som skibsassistent ELLER have erhvervet 36 måneders dækstjeneste i søgående handelsskibe med en bruttotonnage på 20 eller derover inden 1. februar 2002. (I dette tilfælde kan der være særlige forhold for, hvorvidt man kan optages på kurset eller ej).

Personer, der ikke opfylder ovennævnte krav, kan ikke umiddelbart optages på kurset.

Formål

Kurset afsluttes med en skriftlig og mundtlig eksamination.

Når duelighedsprøven er bestået, udstedes der
“Attest for bestået duelighedsprøve i sejlads for handelsskibe”

(Følgende gælder kun hvis du er optaget på kurset som efteruddannelse for skibsassistenter)

Under kurset ydes der særlig uddannelsesstøtte, som er kr. 893,00 pr. dag, i 15 dage

Søfartsstyrelsen udsteder beviser efter endt kursus. Beviset koster DKK 855,-.

Indhold

Kursus varighed: 6 uger

5 ugers fjernstudie, 3 dages afslutning fremmøde

Start d. 11/4.

Eksamensdage i uge 21 – onsdag til fredag

Efter gennemført kursus kan kursisterne:

-anvende og forstå den terminologi, der anvendes vedrørende arbejde som medlem af brovagten
-demonstrere et sådant kendskab, at de kan bestå duelighedsprøve i sejlads for handelsskibe.

Book nu

  • Vælg kursusdato:
Antal Total

Kursusvarighed:

6 uger

Gyldighed:

5 år

Sted:

Online

Sprog:

Dansk

Standard:

STCW

Pris:

DKK 0 eks. moms